Ari Wigelius

Blogi

YTK ei vastusta pakkolakeja

Vuoden vaihteessa yleinen työttömyyskassa (YTK) mainostaa ahkerasti, koska sen jäsenet maksavat kerralla koko vuoden jäsenmaksun mahdollisen ansiosidonnaisen työttömyysturvan vastineeksi. Pelkän työttömyyskassan jäsenenä työntekijä jää kuitenkin paljosta paitsi, koska YTK on nimensä mukaisesti vain työttömyyskassa, eikä turvaa työntekijöiden tulevaisuutta työmarkkinoilla.

Suomessa järjestäytymisaste on maailman huippua, koska ammattiliitot koetaan yhteiskunnan tukipilareiksi. YTK on perustettu syövyttämään näitä pilareita. Työntekijöiden joukkovoimaa halutaan horjuttaa, koska yhdessä työntekijät pystyvät estämään esim. hallituksen pakkolait.

Syksyn suuren mielenosoituksen jälkeen ammattiliittojen jäseniksi on tullut moninkertainen määrä uusia jäseniä, koska huoli hallituksen kaavailemista pakkolaista on saanut työntekijät liittymään liiton jäseniksi ja puolustamaan oikeuksiaan aktiivisesti.

Valitettavasti moni on YTK:n jäsen tietämättään tai harhautettuna murtamassa palkansaajarintamaa pakkolakeja vastaan. Ammattiliiton jäsenenä työntekijä parantaisi omia työmarkkinaoikeuksiaan merkittävästi, koska heidän edustajansa neuvottelevat työnantajien kanssa yhteiskuntasopimuksesta.

Suomen kilpailukyky ja työmarkkinat ovat nojanneet aina vahvaan neuvottelukulttuuriin, mitä YTK:n pyrkii horjuttamaan. Työnantajapuoli tunnustaa ammattiliittojen tärkeyden ja haluaa neuvotella ammattiliittojen kanssa kaikista yksityiskohdista työmarkkinoilla. YTK:n kanssa työnantajapuoli ei neuvottele, koska sen jäsenet eivät ole järjestäytyneitä.

Haluamme muistuttaa, että YTK on työttömyyskassa, ei ammattiliitto. Työttömyyskassa YTK toteuttaa sille annettua tehtävää, mutta ei rakenna oikeudenmukaisia työmarkkinoita nykyisille ja tuleville sukupolville.

Ammattiliitot puolustavat jäseniään pakkolakien edessä, turvaavat yksittäisten jäsenten oikeusturvan ja neuvottelevat minimiehdot työelämässä – nyt ja tulevaisuudessa. Suosittelemme vahvasti kaikkien työntekijöiden liittymistä oman alansa ammattiliittoon.

Ari Wigelius
Iris Pitkäaho
Juha Häkkinen
Tessa Olin