Ari Wigelius

Ay-Uutisia

Yleinen työttömyyskassa ei ole ammattiliitto

Historia

Yleinen työttömyyskassa YTK on perustettu 21.8.1991 allekirjoitetulla sopimuskirjalla, jolla 10 yksityisillä työaloilla työskentelevää toimihenkilöä ja työntekijää on perustanut Yksityisten työalojen toimihenkilöiden ja työntekijöiden työttömyyskassan. Sosiaali- ja terveysministeriö on 17.9.1991 antamallaan päätöksellä vahvistanut uuden työttömyyskassan säännöt ja kassa on merkitty työttömyyskassarekisteriin 18.9.1991. Kassa on aloittanut toimintansa 1.1.1992.

Toiminnan alussa kassan jäseneksi pääsi jokainen Suomessa asuva ja palkkatyötä tekevä alle 65-vuotias toimihenkilö ja työntekijä, joka työskenteli yksityisellä työalalla.Jäsenrajausta on kassan toiminnan aikana laajennettu ja nyt kassan sääntöjen mukaan kassan jäseneksi pääsee jokainen Suomessa asuva ja palkkatyötä tekevä toimihenkilö tai työntekijä, mikä tarkoittaa, että myös julkisella sektorilla työskentelevät pääsevät kassan jäseniksi. Jäsenrajauksen muuttumisen myötä myös kassan nimi on muuttunut ja on nykyisin Yleinen työttömyyskassa YTK.

Loimaalainen entinen tekstiili- ja nahka-alan yrittäjä Juho Paloheimo, toimi YTK:n johtajana perustamisesta vuoteen 2005 asti. Nykyisin mm. Kokoomuksen puoluevaltuuston varavaltuutettuna toimiva Paloheimoperusteli kassan perustamista ammattiyhdistysliikkeen vastaisena toimena: Länsimaisen demokratian parhaiden perinteiden mukaan palkansaajalla tulee olla valinnanvapaus myös työttömyysturvansa järjestämisessä. Emme halunneet, että meidän puolisomme tai lapsemme olisivat tukemassa tällaista ”vastapuolen” järjestelmää.

YTK-kassan jäsenmaksu on useimmissa tapauksissa ollut edullisempi kuin ammattiliittojen jäsenmaksut. YTK ei kuitenkaan tarjoa jäsenilleen edunvalvonta- tai oikeusapupalveluitaeikä neuvottele työehtosopimuksista tai vaikuta lainsäädäntöön. Vuoden 2006 alusta kassan rinnalle perustettu YTK-yhdistys ry tarjoaa erillistä jäsenmaksua vastaan muun muassa oikeusturvavakuutuksen. Varsinaista juridista neuvontaa yhdistys ei kuitenkaan tarjoa. (lähde Wikipedia)

Katso mitä mieltä Kanadassa ollaan valittajista: