Valtuustoaloite Eteläisen Tampereen ulkoilumahdollisuuksien kehittämiseksi

Tampereen kaupungin vastaus aloitteeseen 15.6.2020

Näkemyksiäni valtuustoaloitteeni etenmisestä Tampereen kaupungilla.

Eteläinen Tampere kasvaa vauhdilla. Alueen palvelut ja ulkoilumahdollisuudet ovat kuitenkin edelleen melko heikot verrattuna Tampereen muihin alueisiin. Esitän valtuustoaloitteessani alueen asukkaiden esiin tuomia esityksiä sekä omia ideoitani.

Esitän yhtenäistä ulkoiluväylää Härmälänrannasta Arboretumiin

Ulkoiluväylä kulkisi rantaviivan mukaisesti Härmälänsaaresta Arboretumiin. Härmälä-Rantaperkiö asuinalue on voimakkaasti kasvavaa aluetta tulevaisuudessa. Härmälänrannan asuinalue alkaa valmistua yhä kiihtyvämpään tahtiin, mutta lähialueen ulkoilumahdollisuudet ovat heikot tiiviisti rakennetulla asuinalueella.

Ulkoiluväylä olisi hyvä lisä myös Tampereelle matkailun kannalta, koska Pyhäjärvireitti ohittaa alueen tällä hetkellä mäkisessä metsässä sekä asuinalueen lävitse. Rantaa pitkin kulkeva reitti toisi Tampereesta paremman puolen esiin.

Pimeään aikaan valotaide valaisisi ulkoiluväylää ja näyttäisi upealta Arboretumista katsottuna. Esimerkiksi puiden valaiseminen lisää kävelyreitin viihtyvyyttä jo paljon.

Reitin varrelle tulisi tehdä vähintään yksi aidattu laituri Pyhäjärven ylle, missä reitillä kulkijat voisivat pysähtyä ja istua ihastelemaan alueen näkymiä. Laituri ympäröitäisiin kaiteella sekä olisi esteetön.

Esitän yhtenäistä rantaviivaa kulkevaa esteetöntä ulkoiluväylää Härmälänsaaresta Arboretumiin. Ulkoiluväylän reitin varrelle tulisi rakentaa esteetön ja aidattu laituri. Reitin varrelle tulisi lisätä valotaidetta.

Onneksi Härmälään on jätetty alueen asukkaille virkistyskäyttöön metsää ulkoilua varten. Upeasti aurinko valaisi Härmälänsaarta ja alkaa jo ruskakin näkyä.

Julkaissut Ari Wigelius Tiistaina 12. syyskuuta 2017

Härmälänsaaren kunnostamista entiseen loistoonsa sekä alueelle virallista nuotiopaikkaa sekä laituria tulevan Härmälänrannan suuntaan.

Aikanaan Härmälänsaaressa ylätasanteella oli iso nurmikenttä. Valmetin myytyä saaren pois omistuksestaan, on alue jäänyt heitteille. Alueelle on istutettu mäntyjä sekä haapoja, jotka ovat hiljalleen vallanneet koko nurmikentän. Nurmikenttä lisäisi saaren viihtyvyyttä lähialueen asukkaiden keskuudessa.

Alue kaipaa nuotiopaikkaa. Kivikkojen seasta löytyy tällä hetkellä useita laittomia nuotiopaikkoja, jotka voivat pahimmillaan tuhota koko saaren. Virallinen ja hoidettu nuotiopaikka ehkäisi laittomien nuotioiden tekoa alueella sekä lisäisi lähialueen asukkaiden viihtymistä alueella.

Härmälänrannan puolelle tullaan rakentamaan tulevaisuudessa uimaranta, jonka myötä tulemme näkemään uintia Härmälänsaareen. Saari on kuitenkin reunoiltaan varsin kivikkoinen, joten uimalaituri ehkäisisi vaaratilanteita, sekä ohjaisi uimareita nousemaan saareen turvallista laituria pitkin.

Esitän Härmälänsaaren kunnostamista entiseen loistoonsa. Ylätasanteen nurmikentän palauttamista entiselleen. Virallisen nuotiopaikan perustamista alueelle. Uimalaituria tulevan Härmälänrannan uimarannan suuntaan.

Rantaperkiön ulkoilualueelle betonisen skate-parkin perustamista

Rantaperkiön nuorisokeskuksen viereen on valmistunut kesän 2018 tekonurmikenttä. Tampereen skate-harrastusmahdollisuudet ovat tällä hetkellä sijoittuneet niin, että Härmälä-Rantaperkiö-Peltolammi alueella ei ole mahdollisuutta harrastaa skeittausta, scoottausta tai BMX-pyöräilyä. Skate-paikkoja on tällä hetkellä Vilusenharjulla(Messukylä), Hakametsän jäähallin vieressä(Kissanmaa), Lielahdessa sekä uutta paikkaa ollaan kaavoittamassa Onkiniemeen tulevaisuudessa. 

Alueena Nuolialantien ja Tuomikujan kulma olisi hyvä skate-parkille, koska viereinen nuorisokeskus toisi turvaa alueen nuorille harrastajille. Skate-park lisäisi alueen liikunnallista monimuotoisuutta.

Esitän betonisen skate-parkin perustamista Nuolialantien ja Tuomikujan kulmaukseen.

Tampereella 17.8.2018

Ari Wigelius sd

Tampereen kaupunginvaltuutettu

Kommentit

Jätä kommentti