Valtuustoaloite pienten koululaisten iltahoidosta ilta- ja vuorotyöläisten lapsille

Varhaiskasvatuksessa lasten on mahdollista saada ilta- tai vuorohoidon päiväkotipaikka vanhemman tai vanhempien vuorotyön vuoksi. Tätä samaa mahdollisuutta ei ole pienten koululaisten kohdalla. Vuoden 2018 Tilastokeskuksen tilastojen mukaan Tampereella oli 7845 perhettä, joissa oli vain yksi huoltaja.

Tampereella on iltapäivätoimintaa tarjolla koulutuntien jälkeen klo 12-17 sekä osassa ryhmissä on tarjolla myös aamutoimintaa klo 8-10, jos sille on riittävästi kysyntää. Työelämän murros ajaa tamperelaisia kuitenkin yhä enemmän työelämään näin kellon aikojen ulkopuolella.

Yksi merkittävimmistä yksinhuoltajien työllistymistä estävistä tekijöistä on lastenhoitoon liittyvät järjestelyt ja ongelma on suuri varsinkin niissä perheissä, joilla ei ole tukiverkkoa apuna lastenhoidolle eikä rahaa kustantaa hoitajaa kotiin. Työllistymisongelma koskee myös pienituloisia kahden vanhemman perheitä, joissa molemmat vanhemmat tekevät vuorotyötä.

Vuorotyöläisten lapsilla pitää olla oikeus turvallisiin hoitajiin vanhempien tehdessä töitä. Ruotsissa perhe voi saada hoitajan kotiin illaksi ja yöksi, vastaavaa mallia voisi pilotoida myös Tampereella. Vaihtoehtona on myös lapsiperheiden kotipalvelun laajentaminen koskemaan vanhempien ilta- ja yötyöaikaa tai päiväkotien vuoropäivähoidon kaltaisen mallin laajentaminen koskemaan myös 1.-2. luokkalaisia.

Tampereella 21.10.2019
Ari Wigelius (sd.)
Kaupunginvaltuutettu

Kommentit

Jätä kommentti