Työehtosopimus takaa turvallisen työelämän työntekijöille ja yrittäjille työrauhan

Työnantajien pyrkimykset päästä eroon yleissitovista työehtosopimukset alkavat näkyä yhä vahvemmin. Metsäteollisuuden ilmoitusten perään tuli Teknologiateollisuuden pyrkimykset heikentää valtakunnallisesti sopimista työehtosopimusten kautta ja siirtää työehtojen sopiminen paikalliseksi työntekijöiden ja yrittäjien välille.

Paikallinen sopiminen on ollut työmarkkinoiden kuuma peruna jo pidemmän aikaa. Työntekijöille tämä tarkoittaa uudessa mallissa palkkojen sopimista alle nykyisten sovittujen työehtosopimusten. Työnantajat eivät ole esittäneet yhtään positiivista esitystä työntekijöiden puolesta, vaan perustelevat kaiken omasta näkökulmastaan, joka tulee aina ilmi Suomen yrittäjien julkistamien kyselyiden kautta.  

Esitykset henkilöstön mukaan ottamisesta päätöksentekoon voidaan tulkita positiiviseksi viestiksi työntekijäpuolelle, mutta tässäkin ehdossa paljastuu työnantajien esityksen oman edun ajaminen. Teknologiateollisuuden suositus koskisi vain yli 50 henkilön yrityksiä ja lopullisen valinnan henkilöstä tekisi aina työnantaja, jonka tuloksena tuskin on, että henkilöstön edustajalla olisi aitoa mahdollisuutta olla erimieltä päätettävistä asioista.

Yhtenä huolena nostan työsopimusten sisällön tulevaisuudessa, miten esimerkiksi nuoret työntekijät pystyvät vaikuttamaan omien sopimuksien sisältöön, kun heille ei luvata työehtosopimusten kautta minimipalkkoja tai vähimmäistyöehtoja? Moniko kokenutkaan työntekijä pystyy aidosti neuvottelemaan paikallisesti omasta työsopimuksestaan tulevaisuudessa?

Ei ole sattumaa, että työehtosopimusten romuttaminen pyritään aloittamaan niiltä aloilta, joilla työntekijäpuolella on suurin vastavoima panna hanttiin. Vahvan muurin murtumisen jälkeen on helpompi lähteä aloille, joilla järjestäytymisasteet ovat matalampia. Teollisuudessa työskentelevä hitsari ymmärtää vahvan liiton merkityksen ja uskaltaa sanoa vastaan järjettömille esityksille, mutta onko samanlaista mahdollisuutta köyhyysrajalla elävällä osa-aikaisella pikaruokalan työntekijällä?

Työehtosopimukset ovat taanneet meille hyvinvointiyhteiskunnan, koska niiden kautta on pystytty lisäämään veronmaksajien tuloja ja tätä kautta kerättävien verojen määrä on kasvanut. Miten pystymme koronakriisin jälkeen pitämään kiinni yhteiskunnan palveluista, jos veronmaksajien palkkatuloja lähdetään laskemaan paikallisen sopimisen kautta?

Järjestäytyminen oman alan ammattiliittoon ja oman työporukan valmiuksien kohottaminen nousee tulevaisuudessa arvoon. Mitä vahvemmin työntekijät ymmärtävät olla yhdessä, sitä paremmin he pystyvät neuvottelemaan omat työsopimuksensa sellaisiksi, että niillä pystyy elättämään itsensä ja perheensä.

Ari Wigelius

Kommentit

Jätä kommentti