Tekemäni valtuustoaloitteet

17.5.2021 – Valtuustoaloite kuntoportaiden rakentamiseksi Kaupin urheilupuistoon

Elinvoimaisen kaupungin tehtävänä on tarjota asukkailleen monipuolisia liikunta- ja ulkoilumahdollisuuksia sekä tukea asukkaidensa hyvinvointia. Siksi esitämme, että Tampereen kaupunki rakennuttaa Kaupin urheilupuistoon kuntoportaat ulkoilijoille.

19.4.2021 – Valtuustoaloite musiikkileikkikoulun ottamiseksi osaksi Tampereen varhaiskasvatusta

Esitämme: Tampereen kaupunki ottaa musiikkileikkikoulun maksuttomaksi osaksi laadukasta varhaiskasvatusta. Tämä voidaan toteuttaa esimerkiksi palkkaamalla kiertäviä musiikkileikkikoulun opettajia.

14.12.2020 – Valtuustoaloite korona-toimenpiteiden lapsivaikutusten arvioimiseksi Tampereella – Ari Wigelius ja Inna Rokosa

Esitämme, että Tampereella käynnistetään korona-toimenpiteiden lapsivaikutusten arviointi, jossa kuullaan mahdollisimman laajasti lasten omaa asiantuntemusta.

23.11.2020 – Valtuustoaloite Härmälän koulun perusparannuksen aikaistamiseksi

Kaupunginvaltuusto aikaistaa perusparannuksen aloittamista vähintään vuodella. Suunnittelu aloitettaisiin vuoden 2022 alussa ja perusparannuksen rakennustyöt aloitettaisiin välittömästi suunnittelutyön valmistuttua, kuitenkin viimeistään 30.09.2022 mennessä. Valmis perusparannettu Härmälän koulu tulisi olla valmis 31.7.2024 mennessä.

20.4.2020 – Titanic-puisto Tampereelle – Mielikuvitusta leikkipuistoihin!

Tampereelle rakennetaan Titanic-puisto, missä on aitoa esikuvaansa muistuttava leikkivälinelaiva. Titanic-leikkivälineen sisälle on järjestettävä esteetön kulku. Teemapuistoon rakennettaisiin myös paikallisia laivoja muistuttavia leikkivälinelaivoja. Sijainti tulisi olla keskeisellä paikalla, että myös turistit löytävät Titanic-teemapuiston. Kaikkiin rakennettaviin uusiin / uusittaviin puistoihin jätetään/lisätään kiviä ja puita luonnonmukaisten leikkien mahdollistamiseksi. Tampereen kaupunki varmistaa, että leikkivälineiden luo järjestetään aina esteetön kulku.

27.1.2020 – Koulukuljetukset kahdesta kodista

Tampereella selvitetään mahdollisuus järjestää koulukuljetuksen piiriin kuuluville peruskoululaisille maksuton koulukuljetus molempien vanhempien osoitteesta, jos heillä on yhteishuoltajuus.

21.10.2019 – Valtuustoaloite Tupakoinnin kieltämiseksi Tampereen uimarannoilla

Tampereen uimarannoille tuodaan selkeästi esiin suositus tupakoinnin välttämiseksi alueella. Kyltein sekä ohjesäännössä.  Uimarannoille tehdään sivummalle paikkoja, joilla voi polttaa ja sinne tehdään kaupungin toimesta turvalliset tuhkakupit.

21.10.2019 – Aloite pienten koululaisten iltahoidosta

Tampereella käynnistetään selvitys ilta- ja vuorotyöläisten lasten iltahoidon mahdollisuudesta sekä pilotoidaan lasten hyvinvoinnin näkökulmasta sopivin malli kokeiltavaksi.

11.3.2019 – Uusi linja Tampereen seudun joukkoliikenteeseen Härmälänrannasta kohti Tampereen keskustaa

Tampereen joukkoliikenne selvittää nopealla aikataululla uuden linjan perustamista Härmälänrannassa Tampereen keskustaan. Kääntöpaikan tekemistä alueelle yhdessä Tampereen kaupungin muiden toimijoiden kanssa.

17.12.2018 – Päiväkotibusseja Tampereen kaupungin varhaiskasvatuksen käyttöön

Tampereen kaupunki selvittää mahdollisuutta hankkia leasing-palveluna päiväkotibusseja varhaiskasvatuksen käyttöön. Bussit tulisivat olla mahdollisuuksien mukaan sähköbusseja. Tehtäisiin selvitys, että vähentäisivätkö päiväkotibussit väistötilojen tarvetta.

Ulkoilemassa Arboretumissa.

17.8.2018 – Valtuustoaloite Eteläisen Tampereen ulkoilumahdollisuuksien kehittämiseksi

yhtenäistä rantaviivaa kulkevaa esteetöntä ulkoiluväylää Härmälänsaaresta Arboretumiin. Ulkoiluväylän reitin varrelle tulisi rakentaa esteetön ja aidattu laituri. Reitin varrelle tulisi lisätä valotaidetta.”

” Härmälänsaaren kunnostamista entiseen loistoonsa. Ylätasanteen nurmikentän palauttamista entiselleen. Virallisen nuotiopaikan perustamista alueelle. Uimalaituria tulevan Härmälänrannan uimarannan suuntaan.”

” betonisen skate-parkin perustamista Nuolialantien ja Tuomikujan kulmaukseen.

19.3.2018 – Valtuustoaloite lyhyiden työsuhteiden tarjoamiseksi Tampereen kaupungilla

Esitän, että Tampereen kaupunki lähtee selvittämään aktiivimallin edellyttämien ehtojen mukaisesti 18 tunnin 65 päivän aikana työtehtävien tarjoamista Tampereen työttömille. Selvityksessä olisi hyvä ottaa huomioon myös kaupungin yhtiöiden mukaan ottamista hankkeeseen.

Ehdota valtuustoaloitetta

Onko sinulla mielessä asia, johon kaipaisit Tampereen kaupungilta muutosta? Laita tulemaan minulle palautetta ja pohditaan yhdessä asiaa eteenpäin.
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.