Arin tarina

Päivitän tarinani tekstejä tällä hetkellä. Alkuperäinen julkaisu oli vuodelta 2015.

Kuka on Ari Wigelius? Kuljemme arkeamme ja törmäämme ihmisiin. Olen tavannut matkani varrella paljon ihmisiä, jotka luovat käsitystään minusta julkisen kuvan perusteella. Tästä syystä olen kirjoittanut tarinan itsestäni. Lukemalla tarinani, voit ymmärtää minua paremmin. Olen jaotellut tarinani osioihin.

Lapsuus ja nuoruus  ”…Sijoituksessani lastenkotiin oli myös hyvää, koska kasvatukseeni panostettiin ja minusta välitettiin. Kiinnitettiin huomiota kehittymiseeni sosiaalisesti ja panostettiin koulunkäyntiini.…”

Perhe  ” …Vaikka olenkin ollut syksyn mittaan mukana monissa tapahtumissa ja kokouksissa. Olen huomannut ajattelevani kaikkea muuta, tosin ehkä näissä kaikissa tapahtumissa on myös hyvää. Herätys siihen, että pitäisi entistä enemmän yhteyttä sukulaisiini ja arvostaa elämän pieniä asioita enemmän, ovat tuoneet elämääni paljon hyvää.…”

Työ ja ay-toiminta  ” …Kaikista rankin kokemus minulle vuokratyöntekijänä sattui vuoden 2008 aikana, kun kuulin vuokratyöyritykseltäni palkkani olleen väärä, koulutukseni ansiosta minulle kuuluisi PAM:n palkkataulukon 3. vuoden mukainen korvaus…”

Politiikka  ”…Koin tiedostavani ongelmia yhteiskunnassa, mutta ay-liikkeessä ei pystynyt niihin tarttumaan. Ylipäätänsä koin tarvitsevani elämääni enemmän konkreettisia tekoja. Pohdin syksyllä 2010 puolueeseen liittymistä ja lopulta liityin Sosialidemokraattiseen puolueeseen 22.11.2010…”

Kulttuuri ” …Tämän johdosta olen päässyt nauttimaan Tampereen kulttuurielämästä paljon viime vuosina. Ehdottomina suosikkeina nostan yllättäen musikaalit…”

Suosittelijat
”Ari on avoin, sanojensa mittainen mies, mies jolla on voimakas tahtotila toimia oikeudenmukaisuuden puolesta ja saada muutosta aikaan. Arilla on kyky omalla esimerkillään saada muut innostumaan ja näin saada vietyä vaikeammatkin projektit kunnialla maaliin.” – Petri Kallio, Tampere

Loppusanat

Tulossa. Päivitän tarinaani kesän aikana.

Kiitos, kun luit tarinani.