Tampereen ruokajonot ovat kasvaneet hälyttävästi

Korttelin ympäri kiertävät ruokajonot ovat herättäneet tamperelaiset surulliseen tilanteeseen. Avun tarve ruokajonossa on noussut hälyttävästi. Olen ollut tietoinen koronakriisin myötä lisääntyneestä avuntarpeesta, mutta en sen kasvun tasosta. Varsinkin kun nostetaan esiin, keitä nämä avuntarvitsijat ovat, eläkeläisiä, lapsiperheitä sekä nuoria. Juuri heitä, jotka ovat muutenkin tiukoilla.

Pidän ruokajonona hyvinvointiyhteiskunnassa häpeällisinä, meillä tulee olla yhteiskunnan tukiverkot sillä tasolla, ettei kenenkään tarvitse jonottaa lapsilleen tai vanhemmille tuntikaupalla ruokakassia. En myöskään pidä hyvänä, että rahoituksen varmistamiseksi tarvitsee käynnistää lyhytaikaisia lahjoituskampanjoita, vaan nämä varat tulee varmistaa yhteiskunnan tukien kautta pitkäjänteisinä tukina.

Sosialidemokraattina pidän kuitenkin tärkeänä, että pystyisimme pitämään nämä ihmiset kokonaan poissa avuntarpeesta ja he pystyisivät elämään itsenäisinä yhteiskunnan jäseninä. Hyvinvointiyhteiskunnan tehtävä on nostaa ihmisiä, ei painaa maahan tukiverkostoja kutoessa. On selvää, että kaipaamme sosiaaliturvauudistusta. Tähän pidän parhaimpana yleisturvan takaamista kaikille kansalaisillemme.

Tampereella avun tarpeeseen on vastattu köyhyystyöryhmän perustamisella, jonka pormestari Lauri Lyly nimesi vuonna 2018. Ryhmän pj Mikko Aaltonen sekä vpj apulaispormestari Johanna Loukaskorpi ovat tuoneet valtuustolle työryhmän esityksiä, joiden avulla olemme pyrkineet estämään köyhyyden kasvua.

Ruoka-apu on saanut tänä vuonna tukea Tampereen kaupungilta 130000 euroa, joista 80000 euroa tuli köyhyystyöryhmän esityksenä sekä 50000 euroa elokuussa sosiaali- ja terveyslautakunnan ylimääräisenä tukena. Tuen määrän kasvuun on siis varauduttu, mutta sekään ei ole silti riittänyt.

Ruoka-apu on yksi keino auttaa, mutta valtuusto pyrkii monin eri keinoin vähentämään eriarvoisuuden kasvua sekä huolehtimaan avun tarvitsijoista. Esimerkiksi valtuutettu Ilkka Porttikiven aloite Huoltsun aukioloaikojen laajentamiseksi tuo avuntarvitsijoille heidän tarvitsemaan lämpöä ja tukea.

Koronakriisi on tuonut meille haasteen, jota maan hallitus sekä Tampereen kaupunginvaltuusto ovat pyrkineet ratkaisemaan hyvin haasteellisessa tilanteessa. Emme ole kansakuntana kohdanneet tällaista haastetta, joten kaikkia kipupisteitä emme pysty tunnistamaan heti, mutta pyrimme ratkaisemaan niitä yhdessä mahdollisimman hyvin.

Ruokajonoissa seisoville haluan ilmaista osaltani pahoitteluni, etten ole pystynyt kaupungin päättäjänä riittävällä tasolla varmistamaan tuen määrää. Uskon, että valtuusto tulee korjaamaan tämän asian nopealla aikataululla.

Ari Wigelius (sd.)
Tampereen kaupunginvaltuutettu

Kommentit

Jätä kommentti