Ari Wigelius

Ay-Uutisia

PAM: Lehdistötiedote 5.4.2012

Kaupan liiton halu toimia järjestäytymättömien yritysten äänitorvena kaatoi koululaisten kesäharjoittelun

Palvelualojen ammattiliiton PAMin puheenjohtaja Ann Selin on pahoillaan, että kaupan alan järjestäytyneitä yrityksiä edustava Kaupan liitto kieltäytyi hyväksymästä samanlaista koululaisten tutustu ja tienaa –kesäharjoitteluohjelmaa kuin matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajanpalveluihin sekä kiinteistöpalvelualalle tehtiin. Näin työnantajaliiton toiminnan vuoksi tuhannet koululaiset jäävät ilman turvallista mahdollisuutta tutustua työelämään kaupan alan työpaikoilla.

PAM hyväksyi jo helmikuussa neuvottelutuloksen, joka oli sisällöltään aivan samanlainen kuin aiempi. Näin sopimus olisi koskenut järjestäytyneitä työnantajia, sillä niihin ulottuu myös työnantajaliiton valvontavelvollisuus. Näin olisi varmistettu, harjoittelu tapahtuu turvallisesti vailla riskiä hyväksikäytöstä tai epäreilusta kohtelusta. Yllättäen Kaupan liitto kieltäytyi hyväksymästä saavutettua neuvottelutulosta, ja halusi kesäharjoittelun piiriin myös järjestäytymättömät kaupan alan yritykset.

– Pidän kummallisena, että järjestäytyneitä työnantajia edustava Kaupan liitto kieltäytyi hyväksymästä neuvottelutulosta nimenomaan niiden yritysten vuoksi, jotka eivät edes ole sen omia jäseniä. On  ennenkuulumatonta, että työnantajaliitto estää ei-jäsenten vuoksi omia jäsenyrityksiään pääsemästä sopimukseen, joka mahdollistaisi turvallisen kesäharjoittelun tuhansille koululaisille, Selin sanoo.

Kaupan liiton hylättyä neuvottelutuloksen PAMin hallituksen luottamus Kaupan liittoon sopijaosapuolena alkoi vakavasti horjua, sillä liittojen välillä on muitakin kysymyksiä, joista ei ole päästy ratkaisuun. Esimerkiksi raamiratkaisussa sovittiin mahdollisuudesta sopia paikallisesti varastotyöpaikoilla suoritepalkkoihin liittyvissä asioissa. Monin paikoin yrityksillä ja luottamusmiehillä oli valmius paikalliseen sopimiseen, mutta Kaupan liitto esti sen.

– Työnantaja ei toimi kuten se itse opettaa. Paikallinen sopiminen ei kelpaa sille edes silloin, kun paikallistasolla osapuolet sitä haluavat, Selin ihmettelee.

Takinkääntö kesäharjoittelussa ja haluttomuus kunnioittaa omien jäsenyritystensä toiveita sopia suoritepalkoista tuhosivat PAMin luottamuksen Kaupan liittoon. Tällä hetkellä on mahdoton ajatus, että kesäharjoittelua voitaisiin laajentaa järjestäytymättömiin yrityksiin Kaupan liiton toiveiden mukaan.

– Toivottavasti kauppa nyt kuitenkin palkkaa runsaasti kesätyöntekijöitä aivan normaaleihin työsuhteisiin. Tämä olisi tärkeää alan houkuttelevuuden kannalta. Nuorten olisi hyvä päästä kokemaan millaista työ kaupassa on ja sen myötä mahdollisesti innostua siitä tulevaisuuden uranaan, Selin sanoo.

Lisätietoja:

puheenjohtaja Ann Selin, p. 0500750405

varapuheenjohtaja Jaana Ylitalo, p. 0505881170

neuvottelupäällikkö Juha Ojala, p. 0505841488

 

 

Linkki lehdistötiedotteeseen PAMin sivuilla:

(https://www.pam.fi/fi/uutiset/Sivut/Kaupanliittojarjestaytymattomienyritystenasialla-hylkasitutustujatienaa-kesaharjoittelun.aspx)