Ari Wigelius

Ay-Uutisia

Osa-aikatyö on usein vastentahtoista

Tilastokeskuksen vuoden 2011 työvoimatutkimuksen perusteella Elinkeinoelämän Keskusliitto EK uutisoi tänään, että osa-aikatyön tekijät työskentelevät epätyypillisissä työsuhteissa omasta tahdostaan. PAMin ekonomisti Sampsa Hamarila pitää EK:n näkökulmaa yksioikoisena.

– EK:n väittämä, että osa-aikatyöntekijät itse haluavat osa-aikatyötä, on varsin yksioikoinen näkökulma. Palvelualoilla vastentahtoisen osa-aikatyön ongelma on merkittävä. Esimerkiksi vähittäiskaupan toimialalla on Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan yli 22 000 vastentahtoista osa-aikatyöntekijää, Hamarila toteaa.

– Vähittäiskaupassa ja majoitus- ja ravitsemisalalla voidaan karkeasti ottaen sanoa, että osa-aikatyötä tehdään kahdesta syystä: kokoaikatyön puutteen vuoksi tai opiskelujen takia. Esimerkiksi Helsingin yliopiston opiskelijoiden työntekoa tutkittaessa on selvinnyt, että lähes neljä viidestä opintojensa aikana ansiotyötä tehneestä opiskelijasta katsoo toimeentulon turvaamisella olleen keskeinen merkitys ansiotyön motiivina.

SAK:n viimeisimmän työolobarometrin mukaan osa-aikaisten työntekijöiden osuus yksityisillä palvelualoilla on 43 prosenttia, mikä on huomattavasti muita aloja korkeampi luku. PAMin jäsenkyselyn perusteella 63 prosenttia osa-aikatyöntekijöistä on tyytymättömiä toimeentuloonsa. Samasta kyselystä käy ilmi, että osa-aikatyöntekijät ovat kokoaikatyöntekijöitä useammin erilaisten etuuksien, kuten asumistuen, saajina. Tilastokeskuksen työolotutkimuksien mukaan vastentahtoisen osa-aikatyön tekemisen ongelma korostuu selvästi pienillä paikkakunnilla.

– Tutkimusten valossa on siis nähtävissä, että vastentahtoisen osa-aikatyön määrä on etenkin palvelualoilla suuri, työntekijät ovat tyytymättömiä toimeentuloonsa ja joutuvat turvautumaan etuuksiin. Omasta tahdostaan osa-aikatyötä tekevät työntekijät ovat pääosin opiskelijoita, jotka ovat töissä saadakseen toimeentulonsa turvattua. Tämä vaikuttaa koko kansantalouden kannalta ristiriitaiselta, koska työnteko pidentää valmistumisaikaa, Hamarila sanoo. (katso uutinen tästä)