Ari Wigelius

Blogi

Nuoren kesätyöpaikka on satsaus tulevaisuuteen

Viime vuosien taantuma ja irtisanomiset ovat laskeneet nuorten työllisyysastetta. Nuori saa lähteä usein ensimmäisenä työpaikalta, koska sovelletaan ”viimeksi tullut” -periaatetta. Myös nuorten kesätyöpaikat ovat vähentyneet vuosi vuodelta. Tämä suuntaus on huolestuttava tulevaisuuden kannalta, koska nuoret ovat tulevaisuuden tekijöitä.

SAK:n julkistaman luottamushenkilöpaneelin perusteella, joka neljäs työnantaja palkkaa vähemmän kesätyöntekijöitä kuin aiempina vuosina. Yli neljännekselle työpaikoista ei palkata tänä kesänä lainkaan kesätyöntekijöitä. Kesätyötilanne on heikentynyt erityisesti kuljetusalalla, missä 75 % alan yrityksistä ei palkkaa ”Tutustu työelämään ja tienaa” -mallin kautta tänä kesänä.

Olen kuullut vanhemmilta ihmisiltä, että myös heidän työllisyystilanteensa on huono, mutta kukaan ei välitä heistä. On ymmärrettävää, että moni ajattelee oman ikäluokkansa etua, mutta nuorten pitkittyneen työttömyyden vaikutukset ovat pitkäkestoisemmat kuin yli 55v. työttömiksi jääneiden. Tätä seikkaa silmällä pitäen nuorten työllisyydentilasta Suomessa tarvitsee olla huolissaan, varsinkin niiden nuorten, joilta koulut ovat jääneet kesken.

Moni suomalainen kokee nuorten asenteen työtä kohtaa heikentyneen. Tutkimuksissa kuitenkaan ei ole havaittu merkkejä asenteiden kielteisyydestä työtä kohtaan. Sukupolvien väliset erot työn arvostuksessa ovat tutkimuksen mukaan varsin pieniä, vaikkakin työn arvostus on vanhemmissa ikäryhmissä hieman nuoria korkeampi.

Tiukkoina aikoina yritykset ovat vähentäneet kesätyöntekijöiden määrää ja jättäneet työllistyneiden perehdyttämisen vähälle. Meneillään oleva taantuma ei jatku ikuisesti ja seuraavan nousukauden tullessa yritykset tarvitsevat ammattitaitoista väkeä töihin. Tämä yritysten tulisi muistaa päättäessään kesätyöpaikkojen määrästä. Kesätyöstä nuoret saavat ne ensiarvoisen tärkeät ensimmäiset työkokemukset, joita ilman työllistyminen myöhemmin voi olla erittäin vaikeaa.

Maailma on päivä päivältä pienempi työmarkkinoilla. Globaaleilla markkinoilla toimiminen kiristää tulevaisuudessa ammattitaitoisten työntekijöiden tarvetta suomalaisissa yrityksissä. Suomalaiset nuoret ovat tietoisia omasta ammattitaidostaan ja ovat yhä valmiimpia lähtemään myös ulkomaille töihin. Kesätöitä tarjoamalla yritys sitouttaa tulevaisuuden huippuammattilaiset omaan yritykseensä, koska hyvät kokemukset kesätöistä jäävät nuoren mieleen.

Esitän haasteen Pirkanmaalla toimiville yrityksille: Palkatkaa nuoria töihin, koska tulevaisuudessa alueen yritykset tulevat kaipaamaan heidän panostaan työmarkkinoilla. Päättäkää satsata tulevaisuuteen ja yksi yrityksen tulevaisuuden haasteista voidaan ylittää jo tänään.

Työn juhlapäivää, vappua, juhlitaan jälleen 1. toukokuuta. Mikä olisi tätä ajankohtaa parempi julistautua kesätyöpaikkojen tarjoajaksi? Tartutaan siis yhdessä sanoista tekoihin ja puolustetaan suomalaisten nuorten oikeuksia kuulua suomalaisille työmarkkinoille.

Ari Wigelius                           
Pirkanmaan SAK nuoret

join-union-fi