Ari Wigelius

Blogi

Nuorille reiluja työsuhteita, sanotaan ei vuokratyölle (laajemmin)

 

Olen tätä kirjoitusta pohtinut pidemmän aikaa, mitä haluan sanoa vuokratyöstä nyt? Mikä asia on muuttunut alkuvuodesta? Vaikuttamisen välineet ovat avautuneet minulle, kuinka pienellä työllä saa muutosta aikaan, kunhan tuntee vain oikeat ihmiset. Tieto on valtaa. Tämän tunsin erään henkilöstöpalveluyrityksen soittaessa minulle PAM-lehden jutun jälkeen. 20 minuutin puhelun jälkeen tunsin olevani entistä enemmän oikealla tiellä. Liian moneen kysymykseen en saanut hyvää vastausta: Kuinka monta luottamusmiestä yrityksellä on? Tiedättekö miksi vuokratyöntekijä ei saa pankista lainaa, jos kerran teidän työntekijöillä kaikki on niin hyvin? Voitteko sanoa, ettette ole yrityksenne historiassa saaneet voittoanne työntekijöiden epäreilulla kohtelulla? Moniko vuokratyöntekijä uskaltaa kysyä näitä kysymyksiä? Niinpä, siksi tarvitaan ammattiliittoaktiiveja puolustamaan heitä. Itse olen saanut monia vuokratyöntekijöitä liittymään Palvelualojen ammattiliittoon PAM:n, nyt he hyötyvät vuoden vaihteen jälkeen ammattiliitosta, kun saavat Kelan päivärahan sijaan ansiosidonnaista työttömyyspäivärahaa. Kaikkien vuokratyöntekijöiden pitäisi kuulua ehdottomasti oman alansa ammattiliittoon, silloin liitot näkisivät kaikki vuokratyöntekijöiden ongelmat.


Työmarkkinajärjestöt mukaan taisteluun

Vuokratyöyritykset ovat hajottamassa ammattiliittoa, mutta ammattiliitot eivät  reagoi asiaan, ainakaan voimakkaasti. Onko kyseessä sukupolvien eroaminen erilaisiksi työmarkkinoiksi? Nuoret tekevät töitä millä palkalla vain, millä työehdoilla vain. Vanhemmat sukupolvet tekevät vakituisella työsopimuksella, ottaen joustoa omalle työturvalle nuorista. Miten me olemme päätyneet tähän pisteeseen? Turvaamalla vain oman ikäluokkanne työsuhdeturvaa, olette tehneet työmarkkinoista raadolliset uusille tulokkaille. Siinä missä 30-50 vuotta sitten pystyi peruskoulusta menemään tehtaalle suoraan töihin, niin nykypäivänä vaatimustaso on noussut. Toki maailmakin on muuttunut globaalien markkinoiden edessä, mutta eikö jokin turva pitäisi olla nuorillakin työntekijöillä työmarkkinoilla?

Toisaalta vuokratyöyritykset ovat savustamassa vanhempia työntekijöitä pois työmarkkinoilta ja korvaavat heitä pikku hiljaa ulkomaisella vuokratyövoimalla. Miksemme puutu tähän?  YLE esitti 3.12. Dokumenttiprojekti: Siivouspäivä. Ohjelmassa nähtiin kuinka vanhoista yritettiin päästä eroon, siis heistä jotka vielä uskalsivat puolustaa itseään. Uskon, että monella yrittäjällä/porvarilla meni hermot heihin, työntekijöiden on oltava hiljaa ja jos joku uskaltaa puhua, hänet leimataan työpaikan häiriköksi. Silloin kuvaan pitää tulla ammattiliitot ja luottamusmiehet. Onneksi työntekijöillä on Suomessa ammattiliitot heitä puolustamassa. Miettikää maahanmuuttajien lähtömaiden työoloja, jos he kokevat ainoaksi mahdollisuudeksi tulla Suomeen riistetyksi ja ovat ikionnellisia päästessään täällä töihin. Ja minne yritykset ovat siirtäneet toimintojaan? Juuri niihin maihin, joista nämä työntekijät tulevat tänne reilumpien työehtojen perässä. Voikin kysyä mitä palkkaa esimerkiksi Nokia maksaa Salon tehtaan korvatuille työntekijöille Vietnamissa? Ensin Nokia siirsi kännyköiden valmistuksen Saksasta Romaniaan ja nyt siis Vietanamiin. Kuinka alas työehdot halutaan viedä Nokialla? Voikin sanoa ettei moraalia ei ole enää globaaleilla markkinoilla, tärkeintä on tehdä voittoa hinnalla millä hyvänsä.

Toki ymmärrän, että monet kokevat ettei vuokratyö ole ongelma Suomessa, kun ei ole henkilökohtaista kokemusta asiasta. Media julkaisee kilpaa vuokratyöyrityksien omia juttuja, kuinka työntekijät ovat tyytyväisiä työsuhteen muotoon yms. Olisi hienoa nähdä kuinka moni on vastannut kyselyyn? Voin henkilökohtaisesti sanoa, ettei vuokratyöntekijän arki ole ruusuista ja joulun jälkeen monille tulee monoa takamukseen. Uusille vuokratyöntekijöille sanotaan töiden jatkuvan ja kehutaan mahdollisuutta päästä talon kirjoille töihin, näihin sanomisiin ei pidä uskoa. Jos vuokratyöntekijä palkataan talon kirjoille, ei se ole vuokratyöyrityksen ansiota, vaan ainoastaan työntekijän itsensä ansiota.


Vastuulliset yritykset näyttämään mallia EK:lle

 
”Nuoret asennoituvat maailmaan ja työpaikkoihin entisestä poikkeavalla tavalla. Eivät he oletakaan tulevansa pysyvään työhön, vaan ovat jo tullessaan mielessään matkalla seuraavaan paikkaan. Miksi he silloin haluaisivat sitoutua nykyisen työpaikkansa kehittämiseen.” Näin totesi MTV3:n päätoimittaja Merja Ylä-Anttila Työllisyysvoimala-raportissa. Voisin kysyä Merjalta kuinka MTV3 sitoutuu työntekijöihin? Kouluista valmistuvat nuoret ammattilaiset eivät ole tyhmiä, kyllä he näkevät pidemmälle ja miettivät omaa tulevaisuuttaan. Onneksi vastuuta kantavien yrityksien johtajat ovat heränneet ajattelemaan pidemmälle kuin seuraavan neljänneksen päähän. Luottamalla työntekijöihin oikeasti, voidaankin saada enemmän kuin vaatimalla jatkuvasti enemmän. Oikeastaan tyytyväiset työntekijät Suomessa eivät vaadi hirveitä investointejakaan, jos he saavat suunnitella omaa työtään ja kehittää sitä, he tuottavat todistetusti yritykselle 3. eniten maailmassa.

Kehottaisinkin yrityksien toimitusjohtajia miettimään keskitason johtajien tärkeyttä, eli niitä pyrkyreitä, jotka eivät ajattele aina niin järkevästi. Tärkeämpää heille on noudattaa sääntöjä ja pitää kuria. Näillä toimillaan he kuitenkin laskevat työntekijöiden motivaatiota ja heikentävät näin yrityksen tulosta. Yllättävän usein ylin johto ei ole tietoinen heidän kaikista toimista tai ainakin he esittävät niin. Esimerkiksi kaupan alalla on viety liian pitkälle vaatimukset käsiparien tarpeesta. Työntekijät tekevät lyhyttä viikkoa, pienellä palkalla, sitten vielä ihmetellään, miksi palvelun laatu heikkenee. Pyytäisin kaikkia tämän blogin lukijoita miettimään tätä asioidessaan kaupassa. Miettikää kassahenkilön palkkaa ja työehtoja, kun seuraavan kerran kaadatte päivän huonon olon heidän niskaansa. Hymyileminen ja kiittäminen ei maksa mitään.

Yritys joka pitää henkilöstöä voimavarana kohtelee sitä hyvin, kun se tekee voittoa, se jakaa sitä myös henkilöstölle, ei irtisano sitä. EK:n yhä kovenevat esitykset palkka-alesta ja työehtojen heikentämisestä pitää tyrmätä. Meidän pitää näyttää yhteistyöllä reilusti toimivien yrittäjien kanssa, kuinka yhdessä me voimme nousta taas jaloillemme. Sanotaan yhdessä ei vuokratyölle ja annetaan maamme tuleville nuorille reilut työsuhteet. Hehän muuten maksavat eläkkeet tulevaisuudessa, mutta pääsevätkö he koskaan itse nauttimaan omista eläkkeistään?

Ari Wigelius
Varastotyöntekijä Tampereelta

 

Vuokratyöntekijöille oikeuksia vuoden 2013 alusta:

Nämä muutokset tulevat voimaan vuoden alusta, mikäli eduskunta hyväksyy hallituksen ja työministeri Lauri Ihalaisen (sd) esittämän esityksen tilaajavastuu- ja työsopimuslain uudistamiseksi.

  1. Vuokratyöntekijälle on kerrottava millä perusteella työsopimus on määräaikainen. Työsopimukseen on kirjattava päättymispäivämäärä tai milloin sen arvioidaan päättyvän. Tällä hetkellä tilanne on se, että monesti syyksi on laitettu laiton tilaajayrityksen tarve¹) ja työsopimukseen on kirjattu vain aloituspäivämäärä, eikä päättymispäivämäärää lainkaan.
  1. Luottamusmiehille tulee oikeus kysyä tietoja oman yrityksensä vuokratyöntekijöistä ja vuokratyöyrityksien tulee pyynnöstä antaa nämä tiedot. Tämä tietysti edellyttää luottamusmiehien omaa mielenkiintoa puolustaa myös vuokratyöntekijöitä.
  1. Vuokratyöntekijöitä uudistus vaatii perehtymistä omaan työsopimukseensa. Työsopimuksesta pitäisi nähdä syy määrä-aikaisuuteen ja syiden on oltava perustellut. Mielestäni mahdollisuus puolustaa omia oikeuksia parantuu selvästi.

¹)Tammikuussa 2012 annettu Korkeimman oikeuden ratkaisu (KKO:2012:10) saattaa antaa vuokratyöyrityksille aihetta kiinnittää enemmän huomiota esim. työsopimusten laadintaan. Ratkaisussa vuokratyön määräaikaista sopimusta pidettiin toistaiseksi voimassa olevana, sillä työsuhteen määräaikaisuudelle ei ollut perusteltua syytä. Määräaikaisuuden perusteena oli ollut käyttäjäyrityksen työntekijää koskeva toimeksianto, jonka osalta Korkein oikeus katsoi, että tällainen vain käyttäjäyrityksen määrättävissä olevaan toimeksiannon kestoon sidottu työsopimuksen määräajan päättyminen ei ollut perustunut objektiiviseen perusteeseen.

 

Lisäksi suosittelen seuraavia vuokratyöhön liittyviä julkaisuja / blogeja:

”Vuokratyöntekijät ja muut ekstraajat ovat kuin Troijan hevosia. Eihän se tietenkään heidän vikansa ole, mutta heidän kauttaan työnantaja pitää oman talon väen nöyränä. Kaikki voidaan korvata eikä uusia omia oteta kun voidaan hoitaa toista kautta.” Kytketään työt käyntiin – Voimaa työllisyysvoimalasta. Kalevi Sorsa – säätiön julkaisu 1/2011, johtopäätöksiä esittivät työministeri Lauri Ihalainen (sd) ja Pilvi Torsti (sd).

Ministeri Paavo Arhinmäki (vas) on todennut vuokratyöstä seuraavaa: ”Mainittuihin seikkoihin vedoten voidaan todeta, että vuokratyö Suomessa muistuttaa modernia orjakauppaa, jossa työntekijän oikeudet jäävät vähäisiksi ja niiden valvonta on täysin puutteellista.” –  Vuokratyö on modernia orjakauppaa

Huhtikuussa väitöskirjan vuokratyöstä julkaissut Antti Tanskanen myös tyrmää aikaisemman arvion, jonka mukaan 25–30 prosenttia vuokratyöntekijöistä työllistyisi käyttäjäyritykseen. Omassa tutkimuksessaan hän päätyi seitsemään prosenttiin. Lue väitöskirja tästä linkistä.