Ari Wigelius

Blogi

Nuorille reiluja työsuhteita, sanotaan ei vuokratyölle


Olen kuluneen vuoden aikana kiinnittänyt erityistä huomiota vuokratyöntekijöiden oikeuksiin ja heidän syrjintään työmarkkinoilla. Käytyäni keskustelua erään henkilöstöpalveluyrityksen kanssa, huomasin, että olen oikeilla jäljillä vuokratyön ongelmista. Liian moneen kysymykseen en saanut vastausta: Kuinka monta luottamusmiestä yrityksellä on? Voitteko sanoa, ettei yrityksenne historiassa ole saatu voittoa työntekijöiden epäreilulla kohtelulla? Moniko vuokratyöntekijä uskaltaa kysyä näitä kysymyksiä? Niinpä. Siksi tarvitaan ammattiliittoaktiiveja puolustamaan heitä.

Vuokratyöyritykset ovat hajottamassa ammattiliittoa, mutta ammattiliitot eivät ole reagoineet asiaan, ainakaan voimakkaasti. Onko kyseessä sukupolvien eroaminen erilaisiksi työmarkkinoiksi? Nuoret tekevät töitä millä palkalla hyvänsä, millä työehdoilla hyvänsä. Miten me olemme päätyneet tähän pisteeseen? Turvaamalla vain oman ikäluokkannsa työsuhdeturvaa, he ovat tehneet työmarkkinoista raadolliset uusille tulokkaille. Sillä vuokratyöntekijät ovat ilman luottamusmiehen turvaa työpaikalla.

Uusille vuokratyöntekijöille lupaillaan töiden jatkuvan ja kehutaan mahdollisuutta päästä talon kirjoille töihin. – näihin sanomisiin ei pidä uskoa. Huhtikuussa väitöskirjan vuokratyöstä julkaissut Antti Tanskanen tyrmää arvion, jonka mukaan 25–30 prosenttia vuokratyöntekijöistä työllistyisi käyttäjäyritykseen. Omassa tutkimuksessaan hän päätyi seitsemään prosenttiin. Joten jos joku palkataan talon kirjoille, ei se ole vuokratyöyrityksien ansiota, vaan ainoastaan vuokratyöntekijän ansiota.

Mikä tulee muuttumaan vuoden 2013 alusta?  Tammikuussa 2012 annettu Korkeimman oikeuden ratkaisu (KKO:2012:10) saattaa antaa vuokratyöyrityksille aihetta kiinnittää enemmän huomiota esim. työsopimusten laadintaan. Työsopimukseen on kirjattava päättymispäivämäärä tai milloin sen arvioidaan päättyvän. Vuokratyöntekijälle on kerrottava millä perusteella työsopimus on määräaikainen. Tällä hetkellä tilanne on se, että monesti syyksi on laitettu laiton tilaajayrityksen tarve ja työsopimukseen on kirjattu vain aloituspäivämäärä, eikä päättymispäivämäärää lainkaan. Lisäksi luottamusmiehille tulee oikeus kysyä tietoja yrityksessä työskentelevistä vuokratyöntekijöistä ja vuokratyöyrityksien tulee pyynnöstä antaa nämä tiedot. Tämä tietysti edellyttää luottamusmiehien omaa mielenkiintoa puolustaa myös vuokratyöntekijöiden oikeuksia.

Yritys, joka pitää henkilöstöä voimavarana, kohtelee sitä hyvin. Kun yritys tekee voittoa, se jakaa sitä myös henkilöstölle, ei irtisano sitä. EK:n yhä kovenevat esitykset palkka-alesta ja työehtojen heikentämisestä pitää tyrmätä. Meidän pitää näyttää yhteistyöllä reilusti toimivien yrittäjien kanssa, kuinka voimme nousta jaloillemme. Sanotaan yhdessä ei vuokratyölle ja annetaan nuorille reilut työsuhteet. Hehän muuten maksavat eläkkeet tulevaisuudessa, mutta ensin heidän on päästävä töihin.

Ari Wigelius (sd)
Varastotyöntekijä, Tampere

————————————————————————–
 Kirjoitus on julkaistu Aamulehden Lukijat-palstalla 12.12.2012,  PAM-lehden Lukijat-palstalla 21.12.2012, Pirkanmaan Päivässä 30.12.2012 ja Tamperelaisessa 2.1.2013