Neuvottelevatko ammattiliitot työehtosopimukset myös tulevaisuudessa?

Suomessa ammattiliittojen jäsenmäärät ovat laskeneet ja samaan aikaan pelkän kassan jäsenyys on nostanut suosiotaan. Todellisuudessa lähivuosina on edessä tilanne, missä työnantajajärjestöt lähtevät voimakkaasti heikentämään työehtosopimuksia, koska järjestäytymisprosentin pudottua heikentyy myös ammattiliiton voima neuvotella parannuksia työehtoihin.

Työntekijän näkökulmasta pelkkä kassa jäsenyys tuntuu aluksi hyvältä, koska ammattiliiton jäsenmaksuun verrattuna omat maksut putoavat. Muut alan työntekijät takaavat työehtosopimukset myös heille, jotka eivät kuulu oman alan ammattiliittoon. Pidemmällä aikavälillä tilanne johtaa kuitenkin ammattiliittojen heikentymiseen ja meille perinteisten hyvien työehtoja takaavien työpaikkojen häviämiseen Suomesta.

Tilanne heijastelee suomalaisen yhteiskunnan suuntauksia, missä itsekeskeisyys ja oman edun tavoittelu ovat hyveitä. Tämä näkyy kauttaaltaan järjestökentässä kuin vapaa-ajan harrastuksissa, missä yksittäiset henkilöt joutuvat raatamaan yksin ja saavat vielä kokea vapaamatkustajien jatkuvan arvostelun.

Tulevaisuudessa heikommassa asemassa ovat nuoret työmarkkinoilla, koska heillä ei ole työehtosopimuksien takaamia minimiehtoja. Ilman työkokemusta voi olla vaikea perustella kohtuullisia palkkoja oman perheensä toimeentulon takaamiseksi. Tämän näkyy jo tänä päivänä alustataloudessa, kuten eri kuljetuspalveluita tarjoavien yhtiöiden toimesta, missä työntekijöiden pärjääminen perustuu yhteiskunnan tukiin pienen palkan päälle.

Työehtosopimukset takaavat useita työelämän itsestäänselvyyksiä, joita pidämme yhteiskunnassa perusasioina, kuten sairaan lapsen palkallinen hoitovapaa tai minimipalkat. Suomen laissa ei ole määritelty minimipalkkaa, vaan ilman ammattiliittojen neuvottelemia minimipalkkoja olisimme työnantajan armon varassa palkan kohtuullisuudessa.

Suomalaisilla työmarkkinoilla työskentelevät työntekijät ratkaisevat tulevaisuudessa omalla järjestäytymisasteellaan, onko meillä hyvät työmarkkinat tulevaisuudessa, vai putoammeko sata vuotta ajassa taaksepäin aikaan ennen ammattiliittoja.

Ari Wigelius
järjestöasiantuntija
Sähköliitto

Kommentit

Jätä kommentti