Monikulttuurisuus on tehnyt Suomesta yhden maailman rikkaimmista maista

Viime viikot Suomessa on vellonut keskustelu monikulttuurisuuden haitoista, maahanmuuttajat nähdään uhkakuvana moniin ongelmiin. Keskustelun sävy on ollut hyvin vihamielinen, mikä on huomattu myös maailmalla. Maahanmuuttokriitikot unohtavat faktat ja lähtevät kertomaan torilta kuultuja juttuja tosiasioina. Maahanmuuttoon liittyvät peruskäsitteet ovat hukassa.

Maahanmuuttoon liittyvässä keskustelussa turvapaikanhakijat ja työperäiset maahanmuuttajat ymmärretään samalla tavalla yleisessä keskustelussa. On unohdettu, että maahamme tullaan useista eri syistä, kuten työn, opiskelujen tai rakkauden perässä.

Keskustelussa suureen asemaan nostetut hädänalaiset ja kiintiöpakolaiset muodostavat 12 prosenttia maahan tulevista maahanmuuttajista. Viime viikkojen keskusteluissa olemme puhuneet siis varsin marginaalisesta ongelmasta. Eurostatin vuoden 2014 tilastojen mukaan Suomen osuus EU:n alueen turvapaikanhakijoista oli 0,3 prosenttia, kun Ruotsilla vastaava luku oli 13 prosenttia. Eurooppaan tulevasta maahanmuuttovirrasta vain murto-osa kohdistuu Suomeen.

Keskusteluissa unohdetaan usein, kuinka me suomalaiset olemme jo monikulttuurisia, eikä sitä voida muuttaa kenenkään toimesta. Esimerkiksi ulkomailta tulleet maahanmuuttajat ovat perustaneet Suomeen lukuisia menestyksekkäitä yhtiöitä, jotka ovat tarjonneet suomalaisille töitä. Esimerkkinä perinteiset yritykset kuten Fazer, Sinebrychoff, Finlayson tai Fiskars ovat maahanmuuttajien tai heidän jälkeläistensä perustamia yrityksiä.

Monet startup-yritykset, joita pidetään maamme tulevana voimavarana, lähtevät kehittämään yritystään usein monikulttuurisesti. Työntekijöitä haalitaan ympäri maailman ja suomalaisetkin työntekijät tekevät päivittäin yhteistyötä maailman eri kolkista olevien työntekijöiden kanssa. Menestyäkseen nykypäivän globaaleilla markkinoilla, on menestyksen avain huomata maailman muuttuvan, eikä sisäänpäin käpertymiseen ole varaa.

Me näemme maahanmuuttajat mahdollisuutena Suomelle ja tulemme puolueen jäseninä tekemään toimia saadaksemme heidät mukaan aitoon keskusteluun monikulttuurisuuden mahdollisuuksista. Monet maahanmuuttajat haluavat palavasti tulla osaksi suomalaista yhteiskuntaa, me haluamme antaa heille aidon mahdollisuuden.

Meidän tulisi yhdessä keskustella yhteisestä Suomesta ja millaisena haluamme sitä kehittää. Tulemme kantamaan osaltamme vastuun monikulttuurisuuden hyvien puolien esille tuomisesta ja toivotamme kaikki maahanmuuttajat tervetulleiksi toimintaamme mukaan.

Ari Wigelius ja Noora Pajari kampanjoimassa vuoden 2015 eduskuntavaaleissa.

Ari Wigelius
Noora Pajari
Tampere

Kommentit

Jätä kommentti