Ari Wigelius

Blogi

Miksi kuulua ammattiliittoon?

 

Siinä on kysymys, mitä moni pohtii tullessaan ensimmäiseen työpaikkaansa. Enemmistölle tämä on itsestäänselvä kysymys. Tottakai! Kuulumalla liittoon saan monia etuja ja tuen pahan päivän varalle. Mutta viime vuosina myös ammattiliitot ovat kohdanneet uusia haasteita, kun vanhemman sukupolven työntekijät ovat vaihtuneet nuorempiin työntekijöihin. Myös työmuodot ovat asettaneet haasteita, kun työharjoittelijat eivät voi kuulua liittoon ja vuokratyöntekijät eivät välttämättä edes uskalla kuulua. Nyky-yhteiskunta on tehostettu raadolliseksi, liikevoitto on tärkeintä, eivätkä työntekijät.  Silloin tarvitaan entistä voimakkaampaa apua työntekijöille.  Apua voi tarvita yllättäen, kun esimerkiksi yritys ilmoittaa siirtyvänsä ulkomaille. Silloin ansiosidonnainen on yllättävän iso apu. Hyvinvoivassa työpaikassa pystytään sopimaan asiat ilman turhia kiistoja, silloin saadaan kummankin osapuolille kannustimia. Esimerkiksi erilaisia sitoutumisbonuksia, kieli-  tai tuotantolisiä.

25.4.2012 ilmestynyt keskusjärjestöjen TNS Gallupilla teettämä tutkimus ” Suomalaiset kokevat ay-jäsenyyden aiempaa tarpeellisemmaksi” kertoo samaa, mitä olen kuullut jäseniltä; suurin syy kuulua ammattiliittoon on saada tukiverkko pahan päivän varalle. ”Kaikki keskeiset syyt olla ammattiliiton jäsen liittyvät tavalla tai toisella palkansaajien kokeman turvattomuuden vähentämiseen, sanoo tutkimuksen tehnyt toimialajohtaja Juhani Pehkonen TNS Gallupista. Muuttuvassa ja kiihkeätempoisessa maailmassa ammattiliitot nähdään ikään kuin yhteiskunnallisina ”vakuutusyhtiöinä”. Jäsenmaksua vastaan koetaan saatavan turvaa.”
Ansiosidonnaisen työttömyysturvan tärkeimmäksi syyksi nimeää tutkimuksen mukaan 30% vastaajista, kun itse kyselin nuorilta jäseniltä tätä, nimesi tämän syyn tärkeimmäksi selvästi yli puolet. Nuoret jäsenet näkivät myös erittäin tärkeäksi syyksi turvallisuuden tunteen. ”Luottamusmiehen kanssa asioiminen luo tunteen, että ammattiliittoon kuulumisella on myös jokin suurempikin syy, kuin pelkästään jäsenmaksun maksaminen.” Itselle oudompi asia tuli vastaan kysellessäni, kun tuli ilmi nuorten perheiden tyytyväisyys liittoa kohtaan. Perhevapaat kun eivät ole mikään itsestään selvyys, kun raamisopimusta neuvoteltiin viime syksynä, saatiin tähänkin taas parannusta. Toivotaan, että myös meidän lapsillamme on turvalliset ja tasa-arvoiset työolot.

Työuran alussa minulle tärkein syy oli ansidonnaisen saaminen työttömyyden varalta. Vuosien saatossa toki olen huomannut ammattiliittojen suuremman merkityksen. Heikompien tukeminen, työn arvostuksen lisääminen ja työympäristön kehittäminen ovat sellaisia syitä, jotka koetaan ammattiliittopiireissä arvokkaina. Auttamalla toveria mäessä saat myös itsellesi hyvän olon tunteen, moni liittoon kuuluva onkin hyvinvointiyhteiskunnan tukipilari. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen kun lähtee usein pienistä asioista, joista tulee sitten valtamedian mukana tärkeitä. Ammattiliitot ovatkin olleet historian saatossa yllättävän tärkeitä pilareita Suomen kehittyessä koko maailman mallimaaksi. Moni työpaikka olisi mielestäni vielä täällä, jos vastaavanlaisia ammattiliittoja olisi esimerkiksi Kiinassa tai Intiassa. Siellä työntekijöillä ei ole oikeuksia, kun suuryritykset käyttävät häikäilemättömästi valtaansa. Stora Enso on tästä viimeisin esimerkki, YLE näytti dokumentin ”Punaisen metsän hotelli”. Dokumentti näytti kuinka Kiinassa ihmisiä vainotaan yötä päivää ja kuinka väkivallalla saadaan yrityksen tahto läpi. Mikä on yrityksen oma halu korjata dokumentin ilmi tuomat ongelmat? Puututaanko ongelmiin, vai yritetäänkö kohu ohittaa hiljaisuudella? Itse haluaisin tulevaisuudessa tämänkin epäkohdan korjaantuvan. Yhtiöihin pitäisi palkata maailmanlaajuisia luottamusmiehiä, joilla olisi valtaa puuttua epäkohtiin. Markkinatalous on muuttunut globaaliksi, silloin ammattiliittojen pitäisi olla entistä enemmän vaikuttamassa maailman laajuisesti. Nopea ratkaisu olisi isojen konsernien luottamusmiesten välinen yhteydenpito. Tämän ei pitäisi olla suuri haaste. Ehkä tässä olisi hyvä vinkki keskusjärjestöille?

Toivon tämän blogin lisäävän tietoutta ammattiliitoista ja haluankin teidän miettivän lopuksi kysymystä: Mikä on parasta ammattiliitossa? Ja kerro vastauksesi työkavereillesi, näin saadaan lisää jäseniä ammattiliittoihin. Yhteen hiileen puhaltavassa joukossa kun on voimaa sanoa vastaan epäreiluille kohtelulle. Välittämällä itsestäsi, välität myös vierelläsi työskentelevistä.

Ari Wigelius

kirjoitus on julkaistu kotisivuillani 29.4.2012