Ari Wigelius

Blogi

Kesätyö innostaa nuoret työelämään tulevaisuudessa

Pitkin kevättä nuoret ovat odottaneet päästöstä tulevasta kesätyöpaikasta, viimein postin kolahdettua on koettu riemun ja pettymyksen hetkiä. Valitettavasti kaikki eivät ole yhtä onnekkaita, mutta viime vuosina kesätöiden määrä on ollut nousujohdatteista. Kaupungit ja yritykset ovat heränneet suureen nuorisotyöttömyyteen Suomessa ja ovat halunneet tarjota nuorille uusia mahdollisuuksia kesätöiden muodossa.

Kesätyö on parhaimmillaan nuorelle väylä tutustua työelämään ammattilaisten silmin, kun pääsee tekemään töitä alan ammattilaisten kanssa. Monia oppeja kun ei saada koulun penkiltä, näin näkemykset työelämän taidoista ja vaatimuksista avautuvat paremmin nuorelle. Vanhemmat työntekijät pääsevät näkemään omaa tuttua työtään uusien näkökulmien kautta ja saavat parhaimmillaan päivitystä omaan ammattitaitoonsa.

Huonoimmillaan kesätyö voi viedä uskon reilusta työelämästä. Kunnollinen perehdyttäminen jätetään väliin ja nuori jätetään yksin ongelmien kanssa. Nuoret kesätyöntekijät ovat usein vailla tietoa työelämän pelisäännöistä, joten erilaisilta kommelluksilta ei vältytä, vaikka kuinka yritettäisiin toimia oikein. Työnantajilla onkin siis vastuu kertoa työelämän pelisäännöistä, kuinka tulee toimia erilaisissa haastavissa tilanteissa.

Pienemmillä paikkakunnilla kesätyön tarjoaminen nuorille on nähty järkevä investointina tulevaisuuteen. Esimerkiksi Pohjois-Savossa pieni kunta Tervo tarjoaa kaikille kunnassa asuville 16- 21-vuotiaille kesätyöpaikan, vaikka hakijoita tulisi kuinka paljon. Samalla nuoret sitoutuvat paikkakuntansa työmarkkinoihin, eivätkä välttämättä lähde niin nopeasti suuriin kaupunkeihin. Voitaisiinko tästä ottaa mallia laajemminkin kunnissa?

Tampereella nuoret saavat nauttia suuresta tarjonnasta kesätyömarkkinoilla, mutta vastaavasti joutuvat kohtaamaan suurien hakumäärien myötä useisiin kieltäviin vastauksiin työnantajilta. Valitettavan monet työnantajat lähettävät saman vastauksen sähköpostitse kaikille työntekijöille, näin nuorelle jää kaivelemaan syyt, miksi juuri häntä ei valittu. Työnhakemisesta voi jäädä vain huonoja kokemuksia, joten voitaisiinko yrityksissä ottaa vastuuta myös kielteisten vastauksien lähettämissä yksilöidymmin?

Kesätöiden haussa verkostoitumisen tärkeys ja hyvät suhteet korostuvat, mutta samalla näyttävät myös työmarkkinoilla pärjäämisen tärkeän puolen.  Liian helposti saadut työpaikat voivat tosin vieraannuttaa nuoret työmarkkinoilta tulevaisuudessa, kun kokemuksia työnhausta ei ole tarpeeksi. Kannustan meitä vanhempia ottamaan vastuuta myös työpaikkojen hakemisesta, vaikka omasta yrityksestä olisi tarjolla kesätyöpaikka omalle lapselle. Työhakutaidot korostuvat sitten myöhemmin työmarkkinoille tultaessa.

Parhaimmillaan työnantajat hyötyvät kesätyöntekijöistä myöhemmin uusina työnhakijoina, jotka hakeutuvat valmistuttuaan tuttuun kesätyöpaikkaan. Varsinkin haasteelliset alat, joissa vaaditaan osaamista, ovat hyviä niin työnantajien kuin työntekijöiden näkökulmasta. Opiskelujen välissä kokemukset työelämästä motivoivat nuoria oppimaan työelämän taitoja yhä paremmin, kun tulevaisuudessa tähyää oman alan työpaikan mahdollisuus.

Ari Wigelius
Tampere