Ari Wigelius

Blogi

Demareiden on katsottava rohkeasti eteenpäin

Minun SDP:ni on tulevaisuuteen katsovaa politiikkaa puolueen arvoja unohtamatta. Rohkeasti kantaaottavaa politiikkaa, tunnistaen tulevat ongelmat etukäteen, eikä vain jäädä puolustamaan jämähtäneitä rakenteita. Meidän tulee saada kaikki ihmiset mukaan vaikuttamaan vaaleissa ja erityisesti niiden välissä. Olemme ratkaisseet kiistanalaiset kysymykset energiapolitiikkaan, perustuloon ja yksityistämiseen liittyen.

Viime aikoina on uutisoitu puolueiden saaneen uusia jäseniä vaalien jälkeen, erityisesti perussuomalaiset, vihreät ja vasemmistoliitto ovat onnistuneet lisäämään jäsenmääräänsä. Demarien jäsenmäärä on iäkkään jäsenkuntansa takia laskenut luonnollista poistumaa kautta jo pitkään aikaa, kuten on käynyt myös keskustalla. Kokoomus ei kerro lukujaan julkisuuteen.

Yhdistyksessäni Tampereen Sosialidemokraattisessa Toveriseurassa on viimeisen vuoden tapahtunut suuri loikkaus tulevaisuuteen. Johtokuntaan ovat marssineet nuoret ja uudistusmieliset, jotka haluavat muuttaa puolueemme toimintatapoja. Yhdessä kokeneiden demarivaikuttajien kanssa olemme onnistuneet muuttamaan toimintaa uusia toimijoita houkuttelevaksi, yhtenä esimerkkinä tästä jäsenrakenteemme jatkuva nuorentuminen sekä uusien vaikuttamisen keinojen lisääntyminen.

Sosialidemokraatit eivät kuitenkaan muuta maailmaa yksin, joten on hienoa nähdä aktivoitumista perussuomalaisissa, vihreissä ja vasemmistoliitossa. Nostan esiin kysymyksen: Mitä puolueet ja sen yhdistykset tarjoavat uudelle jäsenelle? Nykypäivänä ihmiset eivät halua olla vain kannustaa sivusta, vaan osallistua aktiivisesti päätöksentekoon. Toivottavasti uudet jäsenet pystytään ottamaan mukaan toimintaan.

Yhdistyksemme vuosi sitten alkaneen uudistumisen myötä olemme ottaneet uusiin jäseniimme yhteyttä ja kysyneet hänen omia haluja tulla mukaan vaikuttamaan. Sosialidemokratian uudessa ajassa ei puolue määrittele kansalaisten keskustelun aiheita, vaan kansalaiset muokkaavat puolueen tapaa ajatella kunkin asian eri puolilta. Meillä aktivoitumista on tapahtunut esimerkiksi siinä, miten ajattelemme maahanmuuttajia yhteiskuntamme vaikuttajina sekä olemme aktiivisesti olleet vaikuttamassa puolueen sisäisiin kysymyksiin.

Tulevaisuudessa puolueilla on vaikuttamisessa entistä enemmän toimeenpanemisen rooli ja todellinen vaikuttaminen tapahtuu erilaisten sitoutumattomien yhdistyksien kautta. Esimerkkeinä toimivat juuri perustettu Urbaani Tampere ja aika-ajoin nousevat eri kansalaisaloitteet ja niiden ympärillä tapahtuvat kansalaiskeskustelut. Puolueen jäseninä voimme kuitenkin vaikuttaa myös lopulliseen päätöksentekoon.

Toveriseuran uudet jäsenet viettämässä kesäiltaa Tampereella 18.6. Cafe Europassa.

Uusille jäsenille painotamme todellisen vaikuttamisen tien olevan pitkä, mihin tarvitsee kansalaisten ääntä ja pitkäjänteistä politiikantekoa. Toivon, että myös muut puolueet lunastavat uuden jäsenen toivon vaikuttaa yhteiskuntaamme, sillä silloin olemme kaikki voittajia. Suomi tarvitsee aktiivisia toimijoita eri asiakysymyksissä, eikä meillä ole varaa pettää uusia vaikuttajia liiallisilla lupauksilla.

Vielä vastauksena kysymykseen Sosialidemokratian häviämisestä: Sosialidemokraatit tulevat muuttamaan muotoaan, todellinen vaikuttaminen tulee lähemmäksi tavallista ihmistä. Tulevaisuudessa sosialidemokraatit tulevat olemaan yhä aktiivisia vaikuttajia, koska aina on tarvetta tavallisen ihmisen näkökulmalle poliittisessa päätöksenteossa. Sosialidemokratian tulevaisuus on kiinni aktiivisten puolueen jäsenten omasta toimialisuudesta eri vaikutusfoorumeilla.

 

 

Ari Wigelius
Tampereen Sosialidemokraattisen Toveriseuran johtokunnan jäsen

 

 

Aamulehti 7.7.2015