Ari Wigelius

Blogi

Ammattiliitot tulevat uusiutumaan

Aamulehden pääkirjoituksessa(26.7.) pohdittiin nuorten ay-jäsenyyden vieroksuntaa. Pohjana kannanotoille oli Taloustutkimuksen kysely, missä kysyttiin eri ikäluokkien järjestäytymisastetta. Alle 25-vuotiaiden työssäkäyvien halukkuus kuulua liittoon oli kyselyn perusteella laskenut alle kriittisen 50 prosentin.

Taloustutkimuksen lukuja katsellessa ilahduin kuitenkin iän vaikutuksesta järjestäytymisasteeseen. Tietoisuus omista oikeuksista nousee vanhetessa tärkeämmäksi, kun halutaan pitää omia puolia ja vastuut taloudellisesti kasvavat.

Tutkimusta katsoessa nuorten haluttomuus kuulua liittoon on todella huono asia työntekijöiden näkökulmasta, kun tarkastellaan esimerkiksi työehtosopimuksien voimassaoloa. Nykypäivän monet työelämän oikeudet pohjautuvat työehtosopimuksiin, mikäli ne murentuisivat, olisivat monet työntekijän oikeudet vaakalaudalla tulevaisuudessa.

Kokemuksiin pohjautuen suurin syy nuorten haluttomuuteen kuulua liittoon, ei ole pääkirjoituksen mukaisesti harkinnan myötä tehty päätös, vaan suurin syy on, ettei kukaan ole kysynyt nuorta liiton jäseneksi. Tietoisuus jäsenyyden hyödyistä ei ole tiedossa. Tämän faktan todistaa myös monet työelämään liittyvät tutkimukset.

Pääkirjoituksessa todettiin hyvin, ennen oli enemmän painetta vanhoilta jäseniltä liittoon kuulumiseksi, nykyään työpaikoilla eivät ammattiliitot enää näy samalla tavalla.  Tarvitaan uusia tapoja saada liittojen jäseniä.

Vakituinen työ vaikuttaa halukkuuteen järjestäytyä, eikä nykymallinen ay-liike osaa tavoitella pätkätyöläisiä liittymään liittoon. Tulevaisuudessa työelämä tulee olemaan yhä pirstaleisempi, joten aikaa ay-liikeen toimintatapojen muutoksille ei ole enää paljoa.

Onneksi Operaatio Vakiduuni on herätellyt ammattiliittoja syväjäästä tämän ongelman osalta. Metallityöväen liitto on näyttänyt, että uusia jäseniä saadaan, kunhan mennään työntekijöiden luokse.

Poliittisen voiman kadottaessa ay-liikkeen sisältä, myös ammattiliittojen vaikuttavuus yhteiskuntaan on heikentynyt.

Ammattiliittojen tulee terästäytyä nuorten jäsenten liittymiseksi liittoon, siksi Metallityöväen liiton aloittama järjestämismalli tulee saattaa kaikkien ammattiliittojen toimintatavaksi.

Ari Wigelius
Tampere

Kirjoitus on julkaistu Aamulehdessä 29.7.2016