Aktiivimallista tulee tehdä kannustava

Vuoden voimassa ollut työttömien aktiivimalli on leikannut 40 prosentilta työttömiltä työttömyystukea.

Epäinhimillisen mallin leikkauksen kohteiksi ovat joutuneet eniten lähellä eläkeikää olevat iäkkäimmät työnhakijat. Uhkakuvat ovat toteutuneet. Aktiivimalli on leikkausmalli, missä työtön on itse syyllinen työttömyysturvan leikkaukseen.

Työttömyystuen leikkaus ei ole aktiivimallissa kuitenkaan pahinta työttömän näkökulmasta, vaan leima laiskuudesta, epäonnistumisesta yhteiskunnan jäsenenä. Heikossa asemassa olevaa ihmistä ei kannusteta tai tueta, vaan lannistetaan entistä enemmän. Vuosikymmenien työuran päättyminen työttömyyteen on yksilön näkökulmasta jo sellainen syyllisyyden taakka, ettei valtion tulisi enää omilla toimillaan lannistaa työtöntä.

Hallituksen näkemys työttömyyden syistä perustuu vanhentuneisiin asenteisiin, missä kaikki työttömät pystyisivät tarttumaan työhön kuin työhön. Käytännössä näin ei ole, vaikka työtön itse näin näkisi. Rahoitusalan erityisasiantuntijaa ei oteta töihin kaupan kassalle kovin herkästi, koska hänen ajatellaan olevan liian pätevä työhön tai lähtevän kuitenkin nopeasti koulutustaan vastaavaan työhön.

Aktiivimallissa työttömyyskorvauksen leikkaus tulisi lopettaa. Työttömiltä tulee vaatia aktiivisuutta, mutta tasa-arvoisesti ja antamalla siihen mahdollisuuksia. Aktiivisuutta tulee vaatia kannustavasti, luoda ilmapiiri, mistä työtön saa virtaa ja positiivisen vireen työnhakuun. Positiivinen ihminen on aktiivisempi kuin laiskaksi leimattu. Aktiivisuudesta tulisi saada lisäkorvausta työttömyyskorvaukseen.

Työllisyyden hoitoon tarvitaan muutosta, kuten onnistuneessa Pirkanmaan työllisyyskokeilussa tehtiin. Mallin tavoitteena oli etenkin laskea pitkäaikaistyöttömien sekä nuorten työttömyyttä, näissä tavoitteissa onnistuttiin yli odotusten. Onnistumisen syinä pidettiin työttömien aitoa kohtaamista kasvotusten ja jokaisen työnhakijan yksilöllisen polun löytämistä työmarkkinoille. Tämän onnistuneen työllisyyskokeilun maan hallitus lopetti vuoden lopussa.

Aktiivimallin vuoden voimassa olon aikana ei ole löydetty syitä sen ylläpitämiseen nykymallissa. Toukokuun hallitusneuvotteluissa puolueet ottavat kantaa aktiivimallin jatkoon, jonka valmisteluun toivon heidän ottavan myös työmarkkinaosapuolet mukaan. Mitä laajemmat hartiat otamme työllisyyden hoidossa, sitä paremmat tulokset saamme aikaan.

Ari Wigelius

Tampere

Kommentit

Jätä kommentti