Kuntavaaleissa jokaisella äänellä on merkitystä

Tampereella on puhuttu paljon pormestarivaalista ja samalla muut ehdokkaat on jätetty syrjään. Toisaalta ymmärrän tämän, koska yksilöistä on helpompi tehdä juttuja ja puolueet saavat kärkiehdokkaansa esille nostamaan kärkiteemoja. Samalla tämä on äänestäjien hämäämistä, koska eniten ääniä saanut ehdokas ei välttämättä nouse pormestariksi, vaan pormestariksi nousee eniten ääniä keräävän puolueen ehdokas.

Tampereella kuntavaaleissa äänestäjät ei päätä pormestarista, vaan vaaleissa valittavat 67 valtuutettua. Äänestäjän on tärkeää äänestää ensisijaisesti puoluetta, jonka ehdokkaista haluaa pormestarin tulevan. Puolueen listoilla hieman tuntemattomat ehdokkaat voivat olla ratkaisevassa asemassa, kun he äänestävät pormestarista vaalien jälkeen.

Ääni demariehdokkaalle on ääni pormestari Lauri Lylyn jatkokaudelle. Kaikilla puolueilla ei ole selvää ehdokasta, jolloin äänestäjältä viedään pienikin mahdollisuus äänestää pormestarista. Ennen vaalipäivää on vielä jakamatta paljon ääniä, jolloin jokaisen äänestyspäätöksellä voi olla ratkaiseva merkitys siitä, ketkä nousevat valtuustoon ja mikä puolue saa pormestarin tehtävän.

Kannustan tutustumaan ehdokkaisiin laajasti, koska on päätöksenteossa kaikilla 67 valtuutetulla on yhtäläinen äänioikeus. Nämä valtuutetut muodostavat sen arvopohjan, joka vie Tamperetta tulevat neljä vuotta eteenpäin. Yksittäisellä äänellä voi olla tähän merkittävä vaikutus.

Kärkiehdokkaat keräävät paljon ääniä vaaleista toiseen. Kuntavaaleissa on kuitenkin Tampereella ehdolla satoja ehdokkaita, jotka eivät paistattele lehtien palstoilla, mutta tekevät kuntalaisten eteen tekoja omien töiden ja harrastusten ohella. Heille jokainen ääni voi merkitä paikkaa valtuustossa tai sen ulkopuolella. Minun kohdallani tämä on totta, koska pääsin kuntavaaleissa 2017 yhden äänen erolla valtuustoon.

Ari Wigelius (sd.)
Tampere
Kaupunginvaltuutettu

Kommentit

Jätä kommentti